Categoria

Recenzii

R

Consilierea pastorală în cuvinte potrivite

Cu bucurie salutăm printre noi un autor avizat: Michael Dieterich (MD). Eminent profesor la universitățile din Hamburg (Germania), Friedensau (Magdeburg) și Bierbronnen (în apropiere de Basel), MD este unul dintre cei mai bine contați specialiști în consiliere din Europa. Esența consilierii – lucrarea care a apărut în românește la Societatea Biblică din România (Oradea), cred că va intra cu...

Anatomia suferinței

După 20 de ani de la revoluție, după tot atâta timp de explorare în comunismul românesc, lucrarea autobiografică Întoarcerea la Hristos a lui Ioan Ianolide continuă să fascineze. Jurnal și corespondență, cartea se constiuie într-un adevărat tezaur de spiritualitate. Demnitatea este virtutea care ți se arată prima. Dar nu e singura. Galopant și curtenitor vin din urmă și alte virtuți: iubirea de...

Donald Miller și jazzul vieții

Piața americană abundă de cărți devoționale. Este la modă acum să scrii pe subiect. Disciplinele spirituale sunt în prim plan, iar abordarea lor se face prin psihologizarea unor texte biblice. Pe lângă toate acestea, ca o simfonie pe care nu ai unde să o încadrezi, apare și cartea lui Donald Miller. Tradusă în românește sub titlul Albastru ca jazzul (Kerigma, Oradea), lucrarea este deopotrivă...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.