Profetul și înțeleptul

P

Profetul e înflăcărat, plin de zel și de pasiune; înțeleptul e rezonabil, calm și rece. Profetul este idealist; înțeleptul este un realist, puțin utilitarist; cuvintele profetului sunt elocvente în predici; sfaturile înțeleptului – o învățătură rațională. (…) Sarcină profetului este de a răspândi cunoașterea lui Dumnezeu; aceea a înțeleptului de a arăta cum putea fi aplicată această cunoaștere la viața și la conduita cotidiană. Profetul ataca problema morală de sus: atenția sa se îndrepta către conduita suveranilor și a elitelor. Înțeleptul ataca de jos: el se preocupa de evreul mediu, în care el vedea sursa întregului progres moral.

(Isidor Epstein,

în Iudaismul. Origine și istorie, Hasefer, București, p. 89-90)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.