Printre cărturarii evrei

P

Puțini au descris mai bine frecventele întâlniri dintre Isus și liderii iudaici. Hristos printre doctori (cu sensul de specialiști în Lege) este una dintre capodoperele semnate de Albrecht Durer. Pictură în ulei de mare expresivitate, ea readuce în fața privitorului una dintre temele fundamentale ale artistului: viața lui Isus. În ipostazele ei cele mai șocante (cum am văzut și în cazul Patimilor), viața Mântuitorului este redată cu valoare didactică. Scena aleasă și aici corespunde proiectului nerostit al lui Durer.

Isus este, bineînțeles, figura blajină din centrul tabloului. Ușor efeminizat, El privește cu modestie spre pământ, în timp ce degetele schițează gesturi inteligente și inofensive. Încearcă să-și convingă adversarii cu forța argumentului și nu prin impetuozitatea discursului.

În jurul său numărăm șase fețe care exprimă toate același lucru: adversitatea. Trei dintre ei sunt înarmați cu Legea lui Moise, cu acea slovă care, înțeleasă doar în litera ei, dezbină și omoară. Presiunea creată asupra lui Isus este teribilă. Artistul reușește să-i zugrăvească în justețea faptelor lor. Atitudini înfiorătoare se ascund sub aparenta lor corectitudine religiosă. Totul contrastează cu siguranța de sine a lui Isus, cu acea atitudine de Dumnezeu în mijlocul adversității. Vă las, așadar să vă delectați (și) cu această pictură. Cred că merită!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.