Prea convingător?

P

Caricatura a fost realizată în anul 1904, înfățișându-l pe teologul congregaționalist R.J. Campbell (1867-1956). Recunoscut pentru excentricitățile sale în materie de teologie, Campbell era adesea ridiculizat pentru vanitatea de care dădea dovadă.

Deși avea o minte sclipitoare și o erudiție de invidiat, Campbell era un nonconformist notoriu. I-a succedat lui Joseph Parker la City Temple din Londra și a avut o faimă imensă. Cu toate că excentricitățile gândirii sale erau larg răspândite, puțini i s-au opus în mod avizat (avem totuși cazul notabil al lui P.T. Forsyth). Începând cu anul 1907 a început să-și proclame așa-numita Noua teologie, un curent ce avea să stârnească reacții contradicotrii. Încercarea lui de a armoniza credința creștină cu perpectivele modene asupra realității nu a fost întotdeauna de bun augur.

În anul 1916 a părăsit Biserica Congregaționalistă și a fost reordinat în Biserica Anglicană. La cererea unor mai vechi prieteni congregaționaliști – cu care a rămas în relații bune – a scris o lucrare ce-i dezvăluie într-o bună măsură gândirea (e vorba de A Spiritual Pilgrimage, scrisă în anul 1916).

Întorcându-ne la caricatură, oare era chiar prea convingător? Sau poate agasant? Ori poate cădea adesea în derizoriu? Cine poate știi… El rămâne oricum unul dintre cei mai controversați slujitori ai protestantismului englez.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.