Practica pietății private

P

Actul inițial al zilei, urmărind practica pietății private, este să oferi lui Dumnezeu toate gândurile, vorbele și faptele care vor umple acea zi, pentru ca totul să capete, în Isus Hristos, o valoare supranaturală și să-L slujească pe Dumnezeu sau cel puțin să-L preamărească într-un fel oarecare. Oferta tăcută își are valoare ei, fără îndoială, dar ea cere din partea celui dornic să progreseze să fie urmată, pe tot parcursul zilei, de actul atât de simplu care, fără reținere, o prelungește, o precizează, o fecundează, îi dă întreaga ei valoare, micșorând pe de altă parte riscurile căderilor personale și scăderea calității pe care o atenție îndreptată mai puțin direct către Dumnezeu ar provoca-o faptelor zilei. Tot așa, actul final care închide etapa – examenul de conștiință – controlul și curăția sufletului, prin care se cerne și se adeverește lucrarea zilnică, va fi deosebit de ușurată și va avea un alt aspect, dacă între cele două puncte extreme a avut loc această serie de momente de reculegere și de iubire față de Dumnezeu.

(Fragment din Scrieri spirituale, de Vladimir Ghika, trad. Gheorghe și Viorica Lascu, Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, pp. 162-163)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.