PILDELE DIN LUCA la RVE

P

Multe și interesante sunt pildele din Evanghelii. Metodă predilectă a lui Isus, parabola fascina mintea și sensibiliza inima evreilor. Dar atunci când pildele descriu Împărăția lui Dumnezeu, lucrurile devin cu atât mai complicate și misterioase. E nevoie de multă atenție, preocupare și onestitate cu tine însuți. Tocmai din această cauză, puțini au reușit să le înțeleagă și cu atât mai puțini să le aplice la viața zilnică. Ucenicii sunt adesea puși în dificultate, cerând frecvent explicații suplimentare. Dar Isus nu renunță la metodă și nici la conținut. El continuă să aducă cerul pe pământ, folosind metafore și comparații atât de uzuale pentru mentalul evreiesc.

În Evanghelia după Luca numărăm 22 de pilde, toate rostite în secțiunea 9.51-18.14. Dintre acestea, 17 pilde sunt unice, adică apar doar în această evanghelie. Este vorba de pilda celor Doi Datornici (7.41-43), continuând cu pilda Samariteanului Milos (10.30-35), a Prietenului de la Miezul Nopții (11.5-8); Bogatul și Țarina (12.16-21), Ispravnicul Credincios (12.35-48), Smochinul Neroditor (13.6-9), Smerenia la Ospețe (14.7-11), Cei Poftiți la Cină (14.15-24), Turnul Neterminat (14.28-30), Împăratul și Sfătuirea (14.31-32), Moneda Pierdută (15.8-10), Fiul Risipitor (15.11-32), Ispravnicul Necredincios (16.1-13), Robii Netrebnici (17.7-10), Judecătorul Nedrept (18.1-8); Fariseul și Vameșul (18.9-14) și, în fine, Robii și Polii (19.11-27).

Începând de azi, în fiecare joi (9.00, reluare 21.00), la Radio Vocea Evangheliei Oradea vom încerca să explicăm fiecare pildă. Vom explora împreună cu ascultătorii, pas cu pas, acest material unic al Evangheliei după Luca. Ne vom minuna de subtilitățile acestor pilde și vom încerca să le aplicăm vieții de zi cu zi. În această aventură hermeneutică mă voi lăsa influențat de comentarii avizate, tocmai din dorința de a prinde bine sensurile. A predica din pilde este deopotrivă ademenitor și riscant, așa că orice măsură de precauție e binevenită. Sper din tot sufletul ca și această serie de predici să-și atingă scopul. Să-i pună pe gânduri pe cei care ascultă, să modeleze conștiințe și să aducă încurajare. Cuvântul lui Dumnezeu este un ocean de cunoaștere și o reală provocare pentru fiecare dintre noi. Audiție plăcută!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.