Petru și Pavel: modele de răbdare

P

Să îi punem înaintea ochilor noștri pe bunii apostoli: pe Petru, care, din pricina rivalității nedrepte, nu una, nici două, ci mai multe chinuri a suferit și, astfel, dând mărturie, s-a dus către locul de slavă ce i se cuvenea. Din rivalitate și vrajbă, Pavel a primit premiul pentru răbdarea [sa]. După ce a purtat de șapte ori lanțuri, după ce a fost pus pe fugă, după ce a fost bătut cu pietre, făcându-se propovăduitor și în Răsărit, și în Apus, a primit nobilul nume datorită credinței lui. Învățând întreaga lume dreptatea și ajungând până la cele mai îndepărtate hotare ale Apusului și dând mărturie înaintea conducătorilor, s-a eliberat, astfel, din lume și a fost ridicat către locul cel sfânt, devenind [pentru toți] cel mai important model de răbdare.

(1Clement, trad. Nicolae Mogage, în Părinții apostolici. Scrieri I, Polirom, Iași, 2010, p. 53)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.