Particularitatea spuselor lui Hristos

P

Spusele consemnate ale lui Hristos nu sunt gândire formulată. Ele sunt descrieri ale unei intuiții nemijlocite. Ideile se găsesc în mintea Sa ca niște imagini directe, fără a fi analizate în termeni de concepte abstracte. El vede în mod intuitiv relațiile dintre oamenii buni și oamenii răi. Spusele Sale sunt acțiuni și nu adaptări ale conceptelor. El vorbește în cele mai slabe abstracții de care limba este capabilă, dacă ar fi să spunem că este limbă și nu faptul însuși. În predica de pe Munte și în parabolele nu există nici o raționare în privința faptelor. Ele sunt văzute cu o inocență nemăsurată. Hristos reprezintă raționalismul derivat din intuiția directă și separat de dialectică. Viața lui Hristos nu este o manifestare a puterii stăpânitoare. Slava Sa este pentru cei care o pot discerne și nu pentru lume. Puterea Sa stă în absența forței. Ea are hotărârea unui ideal suprem și de aceea istoria lumii se împarte în acest punct din timp.

Argument desprins din Religia în formare, de Alfred North Whitehead. Lucrarea a apărut în 2010 la editura Herald (București) și s-a bucurat de o bună apreciere. Editura merită felicitări pentru cutezanța de a introduce un autor de o asemenea anvergură. Whitehead este reprezentantul de seamă al teologiei procesualiste, o abordare cu multe nuanțe și curiozități.

Autorul afirmă aici superioritatea creștinismuli în raport cu budismul. De fapt, el îl opune pe Hristos tuturor întemeietorilor de religii, afirmându-I supremația. Operând cu unelte antropologice și filosofice, Whitehead reușește să ajungă în inima mesajului hristic. Unicitatea și forța percutantă a acestui mesaj întrece orice închipuire omenească. Verbul lui Hristos descinde din personalitatea Sa umano-divină, dovedindu-i veridicitatea. Mântuitorul nu forțează pe nimeni și aceasta în numele liberului arbitru. Nimeni nu va respecta omul mai bine decât Creatorul său. Libera alegere a individului trage greu în cântarul lui Dumnezeu. Hristos ni se oferă și apoi așteaptă să luăm decizia corectă. Ce frumos și încurajator în același timp!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.