Papini despre Fericiri

P

Pregătind o serie de mesaje pe Fericiri (Mat. 5.1-11), am recitit un capitol din Viața lui Iisus de Giovanni Papini. Am cules de acolo o percepție lucidă și suculentă asupra fiecărei fericiri mateene. Însă, după ce le lămurește pe fiecare în parte, autorul face și aprecieri generale asupra debutului Predicii de pe Munte. Spicuiesc mai jos câteva ilustre aprecieri:

Bogații, făloșii, îndestulații cu de toate, sângeroșii, nedrepții, bătăioșii, cei care râ, cei care nu simt foamea desăvârșirii, cei care năpăstuiesc și batjocoresc nu vor putea intra în Împărăția cerurilor. Nu vor putea intra până nu vor fi ei înșiși învinși, primeniți, schimbați în alți oameni. Cei care trec drept fericiți după părerea lumii, cei pe care-i pizmuiește, se ia după ei și-i admiră, sunt nebănuit mai depărtați de adevărata fericire ca ceilalți, pe care aceeași lume îi disprețuiește și nu-i poate suferi. Prin acest exultat preambul, Isus a răsturnat ierarhiile lumii; acuma, urmându-Și calea, va răsturna valorile vieții și nici o altă revalorizare nu va fi mai dumnezeiesc-paradoxală ca a Sa.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.