Cele mai recente articole

Rugăciunea săptămânii (117)

R

Tată iubit, mulțumesc pentru darul vieții. Mulțumesc pentru toate crizele, încercările ei, pentru toate durerile și lipsurile, pentru boală și moarte: moartea persoanelor dragi mie și pentru propria-mi moarte.  Mulțumesc pentru viața cu Tine și mai adevărată și mai reală pe care o voi avea după moarte. Prin Isus Cristos, Fiul Tău și Mântuitorul meu, îți consacru toate lucrurile, planurile, visele...

Vizitiul și caii lui

V

Cel mai rău lucru este ca intelectul să asculte de senzaţie şi senzaţia să nu asculte de intelect, căci întotdeauna cel mai bun trebuie să conducă, şi cel inferior e dator să asculte şi să fie condus, iar intelectul este superior senzaţiei. Câtă vreme vizitiul îşi stăpâneşte şi-şi conduce caii ţinându-i în frâu, carul va fi dus acolo unde voieşte el, dar dacă animalele îşi vor scutura frâul şi...

Ce este (și ce nu este) blândețea

C

O persoană cu caracter slab nu poate fi blândă, pentru că nu se stăpânește pe sine: blândețea este virtutea care controlează forțele combative și violente ale naturii noastre, fiind, de aceea, cea mai bună și mai nobilă cale pentru împlinirea de sine. Cel blând nu este cel care refuză să lupte, nici cel care nu se va înfuria niciodată. Omul blând este cel care nu va face niciodată acest lucru: nu...

Despre (i)legitimitatea dialogului

D

Sunt tot mai convins de faptul că nimic, absolut nimic nu se realizează, nu se soluționează prin discuții, dispute, dezbateri – o aberație a zilelor noastre. Îți vine greu să-ți imaginezi pe Tolstoi, Rembrandt sau Shakespeare la vreun colocviu dedicat tendințelor artei contemporane. Tot ce convinge sau îi convertește pe ceilalți se dezvoltă în singurătate, într-o liniște creativă, niciodată în...

Din nou în „zona roșie”?

D

OMS-ul ne pune gând rău, din câte se pare. Bisericile revin în fruntea listei cu locuri „periculoase”. În lăcașurile de cult (și alte spații complet diferite) omul este, se pare, vulnerabil. Își tămăduiește sufletul – că doar de asta merge la biserică – dar își îmbolnăvește trupul. Ceva se face bine, altceva începe să sufere… Nici nu știi ce să mai crezi. Organizația Mondială a...

Rugăciunea săptămânii (116)

R

Isuse drag! Nu vreau să cunosc înțelepciunea lumii; nu vreau să știu cum sunt făuriți fulgii de zăpadă, sau unde se ascunde întunericul, sau unde se naște gheața; sau de ce aurul cade pe pământ în mod pământesc, iar focul se înalță spre cer în mod ceresc; nu vreau să cunosc literatura și știința sau universul cu patru dimensiuni în care trăim; nu vreau să știu lungimea universului în ani-lumină;...

Recursul la filosofie: creștinismul primar

R

Primele secole ale erei noastre sunt marcate de apariția și afirmarea creștinismului. Nevoia firească de expansiune a creştinismului a impus cu necesitate contactul cu lumea păgână şi cu fondul ei cultural. Primii apărători ai creştinismului se aflau într-o situaţie delicată: pe de o parte, se temeau să nu degradeze credinţa întemeiată pe revelaţie prin apelul la filosofie, pe de alta, erau...

Exercițiu de neuitare: Thomas Morus

E

La 6 iulie 1535 s-a stins Thomas Morus. Catolic practicant, avocat, scriitor și om de stat englez, Morus a fost unul dintre reprezentanții de seamă ai umanismului european. A ocupat de-a lungul vieții mai multe funcții publice, inclusiv aceea de Lord Cancelar (1529-1532). A rămas în istorie prin publicarea cărții Utopia, nume dat de autor unei inslule ideale, așa cum își imagina el Anglia. A...

File de istorie: Iancu de Hunedoara și Vlad Țepeș

F

La 3 iulie 1456, într-o perioadă de maximă încordare, Iancu de Hunedoara (1407-1456) îi încredințează lui Vlad Țepeș (1431-1476) sarcina de a apăra sudul Transilvaniei în timpul campaniei antiotomane din Serbia. Coborâtor dintr-o familie de mici nobili români din Hațeg, Iancu de Hunedoara a primit încă de mic o educație patriotică (familia lui participase la luptele Ungariei cu Imperiul otoman. A...

Rugăciunea săptămânii (115)

R

În seara asta, Doamne, Te vei culca flămând. Azima rugăciunii n-o vei avea la cină, Nici blidul de smerenii, nici stropul de lumină Ce-mi pâlpâia alt-dată în candela din gând.   Sunt prea sărac, Stăpâne, nu am ce-Ți oferi Să-Ți stâmpăr foamea, furii mi-au tâlhărit cămara Și de puținul suflet ce îl păstram ca seara Să am, ca tot creștinul, cu ce Te omeni.   Aș vrea să-Ți pot întinde un...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.