O zi în Capernaum

O

Sub acest titlu pun unii comentatori textul din Marcu 1.21-39. Imediat după botez, Mântuitorul se duce în Galileea pentru a proclama Evanghelia Împărăției, a face minuni și a-Și dovedi natura divină. Acest spațiu rău văzut de către evrei avea să devină solul fertil pentru lucrarea mesianică a Domnului nostru. De o parte și de alta a Mării Galileii, Mântuitorul proclama Vestea cea Bună și-i îndemna pe oameni la o viață nouă.

Această zi petrecută în Caperanaum însumează întreaga lucrare mesianică a lui Hristos: învățătură (v. 21-22,27); exorcism (v. 23-26,32,34,39), vindecare (v. 30-31, 32-34) și proclamare (v. 38-39). Debutează în dimineața unei zile de Sabat și se finalizeză în dimineața zilei dintâi a săptămânii (duminica la noi). Cuvântarea din sinagogă va produce uimire, căci îi învăța ca unul care are putere. Eliberarea unui îndrăcit va naște întrebări cu adevărat radicale, întrebări menite să arate spre natura și lucrarea lui Isus. Vindecările își urmează și ele cursul. Mai întâi soacra lui Petru, apoi toți bolnavii din Capernaum. Cetatea era adunată la ușă, iar Isus se bucura de o popularitate fără precedent.

Dimineața următoare, pe când oamenii se îmbulzau în același loc pentru a-și găsi vindecătorul, Isus lipsește. Cei patru ucenici – în frunte cu Petru – sunt uluiți. Se duc să-L caute, îl găsesc și-L cheammă insistent înapoi. Mântuitorul însă refuză chemarea, ba chiar îi ia și pe ucenici din mijlocul mulțimii, pentru a străbate și satele din ținutul Galileii. Întreg ținutul este astfel amprentat de prezența și mesajul Domnului Isus. Ceva cu adevărat fabulos tocmai avea loc în acel timp și în acel spațiu desconsiderat de mulți.

Cum arată, așadar, 24 de ore din viața Mântuitorului? O slujire abundentă, ar fi prima concluzie. Apoi, o slujire variată, care amestecă într-un mod fericit predicarea cu vindecările, misiunea cu exorcizarea. În fine, cred că suntem puși în fața unei slujiri autoritative. Cuvântul autoritar are conotații negative în mintea multora, așa că am preferat autoritativ. Deși vorbea adesea în pilde (fapt uzual între evrei), cuvintele Sale aveau o forță aparte. Acțiunile Sale de asemenea, erau pătrunse de acea exousia divină, acea autoritate a Dumnezeului întrupat. Să mai adăugăm totuși că într-o singură zi Isus suprinde ba într-un fel ba în altul. Ucenicii sigur au avut multe de învățat de la Maestrul lor.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.