„Nu este adevărat…”

N

Nu este adevărat că toate codurile de comportament uman sun relative și reflectă presupuneri culturale și aranjamente economice care nu au în mod obligatoriu autoritate. Nu este adevărat că nu există dreptate absolută și nedreptate absolută. Nu este adevărat că felul în care ne comportăm e determinat în întregime de mediu. Și nu este adevărat nici că a încerca să impui norme morale e o prezumție de infailibilitate arogantă și nejustificată; dimpotrivă, pe termen lung este o condiție necesară a fericirii omului, și chiar a supraviețuirii lui. Ceea ce este adevărat e că fiecare ființă omenească rațională este liberă din punct de vedere moral, capabilă să reacționeze la valorile morale absolute și să aleagă binele sau răul.

Avalanșă argumentativă desprinsă din cartea Dușmanii societății scrisă cu măiestrie de Paul Johnson. Apreciez inițiativa editurii Humanitas de-a publica această carte în condiții grafice excepționale.

Aici – ca și în multe alte ocurențe – Johnson apără valorile iudeo-creștine. Nu o face militant, agresiv, ci inteligent și curtenitor. Punând sub semnul întrebării întreg postmodernismul curent, autorul încearcă să ne arate cât de întoarse pe dos sunt vremurile pe care le trăim. Ridicându-se împotriva generalizărilor gratuite și a reducționismului desuet, el ne oferă o cale mult mai sigură. Suntem chemați să ne întoarcem la absoluturi, la tradiții, la antiteză. O reformare a stilului în care gândim realitatea s-ar impune cu prisosință. Vom fi în stare s-o realizăm?! Iată o întrebare ce ar trebui să ne sâcâie suficient.

 

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.