Noutatea creștinismului

N

christ

Creștinismul ne-a schimbat radical concepția despre lume. Naturalismul greco-latin, acest păgânims legat de afirmarea existenței mai multor zei născuți din lume, este urmat de o altă viziune. Mesajul Evangheliei dă la iveală o altă ordine, transformă cu totul concepția anterioară despre divinitate: o divinitate una și doar una, desăvârșită, transcendentă, fără de sfârșit, creatoare, ia locul cosmosului populat cu zei din antichitatea greco-latină. Creația, revelația, transcendența divină, învierea din morți, ideea că istoria este lineară și are o direcție, iată un șir de categorii necunoscute până atunci, care vor schimba viziunea despre lume. Hristos, Om-Dumnezeu, împreunare a Cărnii și a Luminii, este podul care-l leagă pe om de Absolut: el asigură medierea dintre cele două ordini și răscumpără omenirea prin jertfa Sa. Prin El ne vine Vestea cea Bună.

(Fragment din Aventura gândirii europene. O istorie a ideilor occidentale, de Jacqueline Russ,

Iași: Institutul European, 2002, p. 60)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.