Neașteptata risipă a frumosului…

N

Există o risipă neliniștitoare în frumos, ceva nesăbuit în felul cum se risipește în situațiile cele mai atroce; suavitatea sa alinătoare pare adeseori să facă suportabile circumstanțele cele mai intolerabile: un sat distrus de ciumă poate fi așezat în umbra unei splendide culmi muntoase; calmul marmorean al unui copil mort de curând de meningită poate fi un tablou izbitor; câmpurile de execuție din Cambodgia înflorite luxuriant; comandanții naziști ațipind din când în când în acordurile lui Bach, cântate de ansambluri de deținuți evrei; și, fără îndoială, lagărele morții scăldate cotidian în nuanțele delicate ale unui cer crepuscular. Frumusețea pare să promită o reconciliere dincolo de contradicțiile de moment, una care așază toate tragediile timpului într-o perspectivă mai amplă a armoniei și a sensului, într-un echilibru între lumină și întuneric; frumusețea pare să absolve ființa de violențele sale. 

(Din Frumusețea infinitului, de David Bentley Hart, Polirom, Iași, 2013)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.