Mic dicționar săptămânal: APA (1)

M

În tradițiile ebraice și creștine apa simbolizează mai întâi originea creației. Litera men (M) din ebraică simbolizează apa care poate fi percepută; ea este mamă și matrice. Obârșie a toate câte sunt, ea este manifestarea transcendenței și de aceea trebuie considerată o hierofanie. (…)

În Biblie, puțurile din deșert, izvoarele care le ies în cale nomazilor sunt tot atâtea locuri de desfătare și încântare. Întâlnirile cele mai importante au loc lângă izvoare și puțuri; aidoma locurilor sfinte, punctele unde se găsește apă au o importanță deosebită. Aici începe dragostea și se pun la cale căsătoriile. Drumul evreilor și calea pe care o umrează fiecare om în timpul pelerinajului său terestru sunt intim legate de contactul exterior sau interior cu apa; aceasta devine un loc al păcii și al luminii, o oază.

(Jean Chevalier & Alain Gheerbrant,

Dicționar de simboluri, vol. I, Artemis, București, 1995, p. 109)

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.