Măsura unei biserici

M

cartea

În The Measure of a Healthy Church, cunoscutul biblist Gene A. Getz ne oferă câteva unelte de măsură a bisericilor. Fiind parte dintr-o comunitate, toți – lideri și credincioși – suntem preocupați de starea spirituală a ei. Am vrea ca totul să fie bine, menținut la cele mai înalte cote și să depunem o mărturie puternică față de lumea din jur.

Privind în Noul Testament, analizând paradigmele primelor biserici, autorul ne oferă căteva precauții. Le-am găsit intersante și, poate, vă sunt de folos. Merită aflat de ele și chiar aplicate în creștinismul nostru cotidian.

  1. Când măsurăm Biserica, noi de fapt evaluăm doar o biserică locală, adică trupul vizibil al credincioșilor.
  2. Când măsurăm o biserică, trebuie să-i măsurăm funcțiile, nu formele sau structurile.
  3. Când măsurăm o biserică, trebuie să avem o înțelegere completă a uceniciei biblice.
  4. Când măsurăm o biserică, trebuie să urmărim în ce măsură ucenicii se comportă ca o familie în sânul respectivei comunități.
  5. Când măsurăm o biserică, trebuie să urmărim dacă fiecare credincios reflectă roada Duhului în relațiile unul cu altul.

 

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.