Mană din cer

M

mana

Dar eu spun că și astăzi Domnul plouă mană din cer. Căci cerești sunt aceste spuse care ni s-au citit, și de la Dumnezeu au coborât cuvintele care ne-au fost citite cu voce tare, și de aceea noi suntem cei care am primit o astfel de mană: nouă mereu ni se dă mană din cer. Acei nefericiți se tânguiesc, suspină și se consideră nenorociți fiindcă nu sunt vrednici să primească mană, așa cum au primit-o părinții lor. [Cf. In. 6,13] Căci ei nu mănâncă niciodată mană: ei nu o pot mânca fiindcă este „fină ca sămânța de coriandru și albă ca neaua”. [Cf. Ex. 16,14.31] Căci ei nu percep în cuvântul lui Dumnezeu nimic fin, nimic subtil, nimic duhovnicesc, ci totul este gros și îngroșat: Căci inima acelui popor s-a îngroșat. [Is. 6,10]. (…)

Așadar, dacă tu vrei să mănânci mană, adică dacă dorești să primești cuvântul lui Dumnezeu, să știi că el este fin și foarte subtil, ca sămânța de coriandru. Căci are în el și ceva din legume, prin care îi poate hrăni și restabili pe cei neputincioși. Are și ceva riguros, rece: de aceea este ca neaua. Are însă foarte multă strălucire și dulceață: ce este mai strălucit, mai luminat decât învățătura divină? Ce este mai dulce, mai suav decât spusele Domnului, care întrec mierea și fagurele? [Cf. Ps. 18,11].

Excerpt From: Origen. “Omilii si adnotari la Exod. Editie bilingva.” iBooks.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.