Lumea textului biblic

L

Lectura atentă a Scripturii și iluminarea Duhului nu se exclud una pe cealaltă. Dimpotrivă, ele merg mână-n mână, aducând un plus de cunoaștere și experiență. Și totuși, există ceva dincolo de aceste două elemente. Ceva ce nu le exclude, ci le completează în mod elegant. Ne referim la nevoia noastră de a cunoaște contextul celor scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Bunăoară, niciodată nu vom primi prin iluminare distanța dintre Ierusalim și Betania sau înălțimea aproximativă a Sinaiului. Sunt detalii pe care trebuie să le aflăm de undeva, să ni le însușim pur și simplu.

Acestei nevoi îi răspunde Manualul Nelson de hărți și schițe biblice, apărut recent la Societatea Biblică din România, în traducerea Laviniei Filipaș. Considerată clasică, ea este o lucrare de referință pentru bibliști și nu numai. În aproape 500 de pagini, ni se oferă o privire de ansamblu asupra geografiei, diviziunilor politice și tematicii Scripturii. Fidelă unei hermeneutici serioase, în acord cu studiile recente și bine articulată, lucrarea uimește prin întindere și profunzime. Nu se lansează în supoziții fără acoperire, dar nici nu devine rigidă. Cărțile Bibliei sunt abordate în ordinea așezării lor în canon, fiecare primind atenția cuvenită. Parcurgând pagină după pagină ești fascinat de universul Vechiului și al Noului Testament, devenind nu doar mai informat, ci și mai atașat de Cuvântul lui Dumnezeu.

Autorii își doresc, în primul rând, să ne introducă în materialul Scripturii. Fiecare cititor al textului sacru simte, la un moment dat, nevoia unor detalii. Întâlnești nume sau locuri despre care ai vrea să știi mai multe, de care se leagă înțelesul mai profund al pasajului. Încercarea de a identifica autorul cărții respective, a datei și a împrejurărilor în care a fost scrisă este, de asemenea, legitimă. Or, tocmai pe aceste paliere, manualul ne oferă explicații pertinente. Suplu și concis, fără a aglomera informațiile, cartea răspunde întrebărilor de fond. Cine dorește să studieze mai departe, să aprofundeze anumite elemente, poate găsi aici un punct sigur de plecare.

Apoi, cu delicatețe și erudiție, autorii își propun să ne însoțească. A străbate întreaga Biblie ne poate duce cu gândul la metafora drumului. Orice itinerar – fizic ori mental – presupune multe momente de satisfacție, dar și primejdiile inerente. Manualul înceară să-și prevină cititorul și să-l poarte dincolo de simpla lectură. Felul în care sunt sistematizate lucrurile face înțelegerea mai ușoară, oferind chiar pârgii necesare de studiu. Suntem făcuți pentru a înțelege mai bine informațiile coerente, care au o logică intrinsecă, decât pe cele disparate. O viziune unitară asupra personajelor, evenimentelor și cadrelor sociale este de dorit. În acest sens, avem aici câte o schiță universal acceptată a fiecărei cărți din Scriptură, care ne oferă o imagine de ansamblu a întregii cărți.

În fine, un ultim scop al autorilor este să ne orienteze. Interpretarea Sfintei Scripturi presupune un efort susținut și avizat. Urcușurile și coborâșurile ei le resimte fiecare cititor pe măsură ce avansează. Îți dai seama, încet-încet, că întrebările se înmulțesc iar răspunsurile se împuținează. Fiind Cuvântul lui Dumnezeu (nu al omului), Biblia va pune mereu la încercare limitele inteligenței și a perspicacității noastre. Dacă n-ar fi așa, atunci am considera dezlegarea tainelor ei un simplu meșteșug. Ei bine, gândul că generații la rând înaintea noastră au trecut prin acest travaliu hermeneutic ne face bine. Reținând tot ce a fost interesant în demersul lor, așezând toate acestea în cuvinte potrivite, putem și noi înțelege mai bine. Tezaurul acumulat ne poate folosi drept ghid și ne poate oferi precauțiile necesare. Ne putem, astfel, apropia de textul biblic mult mai orientat și mai aplicat.

Entuziaști, să salutăm apariția în românește a acestui manual. Pentru păstori și predicatori îl consider obligatoriu, pentru simpli cititori ai Scripturii îl consider binevenit. Dacă lectura Cuvântului lui Dumnezeu poate părea uneori greoaie și dilematică, un astfel de material aduce multă lumină. Faptul că ne sunt oferite o sumedenie de detalii într-o manieră succintă și sistematică ne ajută mult. Alături de alte unelte de studiu, lucrarea ne poate acompania cu generozitate și rigoare. Să profităm într-un mod inteligent de toate aceste avantaje.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.