Lloyd-Jones, Stott și Bonhoeffer

L

Cele trei nume nu sunt aranjate cronologic. Enumerarea vizează aparițiile în românește a celor trei comentarii la Predica de pe Munte, iar asocierea am făcut-o după apariția cărții Costul uceniciei a lui Bonhoeffer. Abia acum îmi dau seama că o recitire în paralel a celor trei lucrări poate fi de-a dreptul fascinată. Sunt trei autori atât de diferiți și în același timp asemănători. Ceva parcă îi unește, deși experianța lor de viață este atât de variată. Lloyd-Jones este laborios și pastoral în abordare; Stott este sistematic și expozitiv; Bonhoeffer este grav și ultimativ.

Martyn (Lloyd-Jones) exiplică predica într-o manieră predicatorială clasică. Întreaga lucrare este o colecție de omilii moderne, am putea spune. Verset cu verset, ilustrul predicator britanic extrage adevăruri fundamenale din fiecare expresie, operând o incizie hermeneutică de profunzime. Forța aplicativă a comentariului este penetrantă și ea. În fiecare pagină autorul te convinge că Predica are de-a face cu tine, personal și nemijlocit.

John (Stott) reușește un comentariu cu un pronunțat caracter exegetic. Folosește abundent cuvinte grecești ceea ce conduce la o hermeneutică bine articulată etimologic. Să mai menționăm că lucrarea se înscrie într-un proiect mai amplu de comentare a Noului Testament, fiind astfel parte dintr-un întreg.

Dietrich (Bonhoeffer) este cea mai recentă analiză a Predicii în limba română. La o distanță de șapte decenii de la apariție, cartea este cu adevărat provocatoare. Scrisă într-un stil alert, personal și ultimativ, lucrarea te cucerește de la primele paragrafe. Dietrich reușește să te țină captiv. Mai mult, el reușește să te conducă spre o decizie personală. Amănuntele teologice nu sunt simple aserțiuni, ci sunt concepte care cer un răspuns. Totul este privit în lumina prezentului, un prezent care nu se arăta prea încurajator pentru autor.

Și iată cum… pe nesimțite avem deja o trilogie ilustră. Autori care s-au format și au trăit în contexte diferite, dar pe care Predica de pe Munte îi unește. Ca un liant puternic, toți trei se lasă provocați. Predica Mântuitorului devine pentru ei mai mult decât un material exegetic, ea este viață din belșug. Să ne înfruptăm cu inimile și mințile deschise din acest tezaur întreit.

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.