Larousse-ul și credința

L

Căutând ceva într-un Dicționar de psihologie Larousse (1998), dau peste un topi intitulat: CREDINȚA. Curiozitatea mă împinge să citesc explicațiile și să le evaluez oarecum. După cum veți vedea, articolul este lapidar și evaziv. Sau poate am eu prea mari așteptări de la un discționar de psihologie. În fine, să remarcăm limbajul de lemn în care cad, inevitabil, specialiștii noștri. Să mai observăm cum amestec planurile, nu pentru că n-ar putea să le structureze mai bine, ci pentru că sunt pe un teritoriu pe care nu-l înțeleg.

Iată dovada:

Atitudine a unei persoane față de o idee sau față de un fapt pe care le consideră întemeiate. (…)

„Cred că Dumnezeu există” are o cu totul altă esență decât propoziția: „Cred că mâine și în zilele următoare soarele va răsări”. În primul caz, credința mea are un fond religios, pe când în cel de-al doilea mă bazez pe observația cotidiană și pe informația științifică.

Puterea unei credinței variază de la individ la individ, iar la aceeași persoană variază de la un moment la altul al exisenței sale. Nu raționamentul este acela care predomină în credință, și tocmai faptul că ea ascultă de alte condiții, iraționale și afective, o face să reziste cu fermitate realului. Credința îndeplinește  o funcție utilă. Omul apelează la credințe pentru a face față unor situații problematice.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.