La Gabaon

L

Acesta este subiectul ciclului de predici care se va transmite începând de azi la RVE Oradea. Vreme de cinci săptămâni, în fiecare joi (9.00, reluare 21.00), vom poposi împreună cu Solomon la Gabaon. Episod descris în 2Cron. 1.1-12, el poate fi privit drept inițierea fiului lui David în ale monarhiei. Urcat pe tron după o perioadă sângeroasă, asupra lui erau îndreptate multe dintre așteptările lui Israel. Sătui de anarhie și de lupte interne ce păreau nesfârșite, evreii își doreau o domnie sigură și confortabilă. O vor avea sub sceptrul lui Solomon, împăratul care n-a purtat războaie și a cărui faimă a ajuns până departe.

Și cum toate au un început, impozanta regalitate solomoniană trebuia să înceapă undeva. Locul acesta inițiatic – am putea spune – este bătrânul Gabaon. Prima mențiune a localității este extrabiblică, fiind legată de invazia egipteană asupra Israelului în timpul Faraonului Shoshenq I (945-924 î.Hr.). Ruinele Gabaonului au fost excavate de-a lungul a șase expediții între 1956-1962, de către profesorii Universității din Pennsylvania.

Zona devine cunoscută datorită incidentului cu Iosua. După cucerirea cetăților Ierihon și Ai, oamenii din Gabaon (heviții, de fapt) au trimis ambasadori să pledeze pe lângă Iosua să-i primească în rândurile israeliților. Fără să se consulte cu marele preot, Iosua comite imprundența de a-i acepta, iar mai târziu își dă seama că a fost înșelat. Ei au fost totuși tolerați în poporul Israel ca și oameni care ajută la diferite munci și la căratul apei (Ios. 9.3-27). Este și locul unde a stat soarele pentru ca armata lui Iosua să-i învingă pe amoriți (Ios. 10.12). Mai târziu, pe același loc David îi va înfrânge pe Filisteni (potrivit: 2Sam. 5.25 și 1Cron. 14.16).

În fine, acesta este locul unde Solomon se închină și unde adunarea lui Israel este adusă la Cortul Întâlnirii. Deși chivotul fusese luat, Solomon trăiește aici probabil cea mai luminoasă perioadă din viața lui. Niciodată înainte sau după Solomon nu a mai fost atât de aproape de Dumnezeu. Într-o atmosferă fără precedent, în mijlocul poporului și în fața lui Dumnezeu, împăratul găsește certitudine, poate să treacă la acțiune, savurează adevărata părtășie, dar are parte și de o specială revelație. Aceste ipostazieri ni-l prezintă pe Solomon într-o lumină cu adevărat favorabilă. Înțelepciunea ce-o primește nu e altceva decât binecuvântarea finală. Până la acel moment el deja trăise în atmosfera înălțătoare a Gabaonului.

Sper ca acest popas regal să ne facă bine. Prea mult privim spre perioada întunecată a acestui mare om al Vechiului Testament, uitând că a avut și vremuri cu adevărat pilduitoare. E trist că n-a rămas în aceeași atmosferă. Dacă totul s-ar fi terminat cum a început… nu-i așa?! Gabaonul a fost una dintre nostalgiile lui la bătrânețe. Eu așa cred. Astfel de momente nu pot fi scoase din memorie, chiar dacă ele nu mai revin, în fapt, niciodată. Cu atât mai mult suntem chemați la o umblare consecventă cu Domnul nostru.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.