Jurământul predicatorului

J

Totul a început de la o meteahnă. Pe numele ei juridic, plagiat; pe numele popular, ne inspirăm și noi frate de unde putem. Pentru că mă aflu prin chemarea Domnului în aceeași tagmă voi aduce anumite precizări. Unu: sunt convins că există predicatori veritabili ce nu copiază predicile altora. Doi: sunt convins că există predicatori dubioși care se încălzesc la focul altuia (ca să îndulcim verbul a plagia). Trei: sunt convins că orice predicator relevant citește materiale adiacente Scripturii (sau pornind de la Scriptură și întorcându-se la ea).

Încă o mențiune pe care o consider de bun simț. Plagiatorii amvoanelor noastre fie nu sunt chemați de Dumnezeu la această slujbă (delicată în sine); fie nu sunt dispuși să plătească prețul (prin studiu asiduu). Ascultătorii noștri au și ei scăpările lor. Una dintre el ar fi tendința de a generaliza. Suntem puși în aceeași oală, ceea ce îmi produce o anumită revoltă. Dar, mai grav, slujirea predicatorială își pierde din credibilitate. Din moment ce atâția se iau după atâția, cum ai putea să te aștepți să primești reverența ascultătorilor?! Cum este totuși posibil ca sfâtuitorul de sămbătă seara a multor predicatori să fie Google-ul nostru cel de toate zilele?! Doamne ai milă, Doamne dă izbândă!

În fine, a sosit și momentul jurământului. Conștienți de acest flagel, ctitorii site-ului SermonCentral, au postat un jurământ pe care l-au semnat deja (online) aproape 10.000 de predicatori. Se pare că dacă semnăm o luăm mult mai în serios. Vă traduc mai jos textul jurământului și vă las să meditați liniștiți.

Voi face din Biblie sursa primară în pregătirea și în rostirea predicilor.

Voi folosi alte surse cum ar fi comentariile sau site-urile pentru a îmi îmbogăți cunoștințele, dar nu pentru a înlocui interacțiunea mea personală cu Scriptura.

În timp ce studiez, mă voi lupta să obțin o înțelegere corectă și o aplicație onestă a Cuvântului lui Dumnezeu, permițându-I să-Și expună adevărul într-o manieră relevantă prin mine.

comentarii

  • Săptămâna trecută am purtat o discuție cu unul dintre colegi referitor la drepturile de autor al mesajului prezentat bisericii. Susțin originalitatea mesajului, dar plutește un val de superficialitate în ce privește pregătirea textului biblic. Se pare că Duhului Sfânt îi este din ce în ce mai ușor. Are tot mai puțini oameni de inspirat, iar fratele Google este împovărat de numărul ridicat de accesări al predicilor, deseori nu în vederea savurării acestora pe cât în schimbul simplei acțiuni copy-paste. Probabil că rațiunea care stă în spatele acestui mod de a proceda este „las’ că Domnu’ lucră cum vrea, nu în funcție de predica ta”, uitând că punctul culminant a multor predici rostite în biserica primară de apostoli era „îi tăia la inimă/ scrâșneau din dinți”.

    • Ai punctat foarte bine.
      Cred și eu că efectul predicilor realizate prin metoda copy-paste este derizoriu. Ce mult s-ar bucura Duhul Sfânt dacă i-am accepta iluminarea?!
      Să ne ajute Dumnezeu!

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.