Jean Brun (2)

J

Oferim în continuare un fragment din opera istoricului și filozofului Jean Brun. Citatul precedent era despre natura creștinismului, cel de azi se va ocupa de o situație particulară. Vom afla câteva lucruri despre patristica greacă, anume despre acei Părinți ai Bisericii care provin din această zonă.

Patristica greacă a fost influențată îndeosebi de către Platon, iar mai apoi de neoplatonism; ea a studiat în primul rând probleme ce țin de cosmologie, de metafizică și de eschatologie, pe care va grefa teologii ale Întrupării, ale Harului și ale Mântuirii. La baza acestui gen de sinteze s-ar putea afla afirmația Sf. Iustin (martirizat către 160), pentru care tot ceea ce a fost spus vreodată și este adevărat, ne aparține. Se consideră că păgânii ar fi putut să dețină germenii pe care Revelația creștină l-ar fi adus la lumină ulterior în toată perfecțiunea lui.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.