Isus și Natanael: o întâlnire sub vraja privirii

I

Întregul episod stă sub semnul văzului şi văzutului, al vederii. Nu i-a trebuit mai mult decât să ştie că a fost văzut. Aici totul se petrece telegrafic, prin transmisiune directă a gândului, pe plan esenţial, cu viteza luminii, a vântului şi a comunicării duhovniceşti. Totul se desfăşoară instantaneu, la nivel de comunicare spirituală, cu expunere fotografică scurtă, la măsura simultaneităţii. Domnul omologhează aşadar declaraţia lui Natanael, apoi o dezvoltă, o întăreşte eshatologic, apocaliptic, metaforic, imagistic. În loc de a Se mărgini să zică: Da, Eu sunt, Se descrie pe Sine în Ziua de Apoi, în clipa finală a Slavei, înfăţişează – lui Natanael şi celorlalţi ucenici – tabloul Zilei Domnului. S-ar zice că entuziasmul şi euforia sunt contagioase, că de la Natanael au trecut la Hristos, Care – ca şi în cazul orbului din naştere, al Martei, al lui Petru, al samarinencei – dă orice prudenţă şi secretivitate la o parte. Se bucură cu duhul întru Sine că a întâlnit făpturi vrednice a şti Cine este cu adevărat. Şi-şi leapădă anonimatul cu desăvârşire, iar la întâlnirea cu Natanael poate cu o fervoare iconografică specială, datorată încântătoarei constatări a unei convertiri bazate pe te miri ce.

(Din Dăruind vei dobândi, de Nicolae Steinhardt)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.