Isus în Templu

I

Dacă Dumnezeu disprețuia jertfele de vite și cerea doar curățenie sufletească și rugăciune ascunsă, preoții puteau închide porțile sanctuarului, ca să se apuce de altă meserie; negustorii de boi, de viței, de oi, de miei, de iezi, de porumbei și de vrăbii ar fi văzut scăzându-le, ba chiar spulberându-li-se orice fel de căștig. Dacă, spre a fi iubit de Dumnezeu, omul era ținut să-și schimbe viața și nu era de-ajuns să spele potirul, ori să plătească zeciuielile cu sfințenie, învățătura și trecerea de care se bucurau fariseii nu mai avea niciun rost. Dacă, în sfârșit venea Mesia și propovăduia netrebnicia Templului, iar sacrificiile le socotea nefolositoare, cetatea cultului s-ar fi schimbat de pe-o zi pe alta într-un târg fără viață și, cu trecerea vremii, ar fi ajuns un orășel de sărăcuți – un pustiu.

(Din Viața lui Iisus,

de Giovanni Papini, Orizonturi, București, 2012, p. 306)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.