Întruparea după Brueckner

Când Dumnezeu a venit pe pământ, El nu a fost deloc interesat de locuri și de case; nu avea nici măcar un han. El căuta un templu, nu unul construit de mâini omenești, ci un loc care era infinit mai valoros pentru El – un templu viu al inimii. El numește dragostea ascultare și nu ceva bazat pe sentimente, este vorba despre o dragoste care se îngrijește de toate dorințele și așteptările Lui, care elimină tot ce ar putea să-L facă să se simtă  inconfortabil și introduce în viața lui tot ce L-ar putea face să se simtă ca acasă. Prin această casă, unde totul a fost așezat după plăcerea Lui, El caută să se apropie de lume prin mâini și picioare ascultătoare.

Fragment dintr-o carte de mici dimensiuni scrisă de Lowell Brueckner și intitulată Dumnezeu a făcut natura, omul a construit cetatea (Perla Suferinței, Suceava, 2007).

Lucrarea este o colecție de meditații pe marginea unor subiecte devoționale. Fiecare meditație este brodată inteligent și profund pe un anumit pasaj scriptural. Genul scriitoricesc este mai degrabă cel al omiliei, cu o forță aplicativă de apreciat. Realitățile spirituale – în primul rând Persoana lui Hristos – sunt așezate în raport imediat cu omul. Totul responsabilizează, totul conduce spre trăirea cu El.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.