Întrebarea săptămânii (27)

Cum este oare îngăduit, ca pe unele din făpturile lui Dumnezeu, create spre trebuința oamenilor, să le primești ca bine făcute, iar pe altele să le arunci, ca nefolositoare și de prisos? Nu este oare o lipsă de credință să învinuiești pe Dumnezeu că împiedică să se facă bine în ziua sâmbetei? Nu merită oare să-ți fați joc de cel ce se mândrește cu ciunitrea trupului, ca de o mărturie de alegere și că din pricina asta este iubit în chip deosebit de Dumnezeu? Cine ar socoti o dovadă de cinstire a lui Dumnezeu sau nu mai degrabă o nebunie observarea mersului stelelor și lunii, pentru a ține lunile și zilele, ca și împărțirea planurilor lui Dumnezeu și schimbările timpurilor după poftele lor, spre a socoti unele zile, zile de sărbătoare, iar pe altele zile de jale?

(Epistola către Diognet)

comentariu

  • nu prea am inteles unde bate acest scriitor!
    Unde mai interzice Dumnezeu sa se faca bine de Sabat, cand Hristos a facut bine de Sabat????

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.