Întrebarea săptămânii (13)

Dar oare metabolismul literaturii și al metaliteraturii se oprește la disciplinele umaniste? Cum am putea ignora interacțiunea teoriei literare cu biologia? Nu de la biologie a pornit Paul Valéry când a introdus conceptul de poietică, în contrast cu poetica? Nu de la structurile autopoietice din biologie, ale lui Humberto Maturana și Francisco Varela, a pornit Siegfried J. Schmidt în elaborarea științei sale empirice a literaturii, în cadrul căreia realitatea este un construct în termeni de sisteme autopoietice? Nu din biologie s-a inspirat rizomul lui Gilles Deleuze și Felix Guattari?

(Solomon Marcus)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.