Întrebarea săptămânii (10)

Ce ar putea însemna astăzi chemarea la ucenicie, pentru muncitor, omul de afaceri, țăran sau soldat? Nu cumva aici se creează un conflict în existența omului care trăiește în lume și este creștin? Nu devine creștinismul, înțeles ca urmare a lui Isus, posibil doar pentru un număr mic de oameni? Nu înseamnă aceasta o respingere a marii mase de oameni, o disprețuire a celor slabi și săraci? Nu se tăgăduiește oare, tocmai prin aceasta, mila nesfârșită a lui Isus Hristos, care a venit la păcătoși și vameși, la săraci și neputincioși, la cei pierduți și deznădăjduiți?

(Dietrich Bonhoeffer)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.