„Începuturile” lui Ioan

The Beginning sign with a sunset background

La început era Cuvântul… (Ioan 1.1)

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul Vieții… aceea vă vestim și vouă… (1Ioan 1.1-3)

Apostolul Ioan face o pasiune pentru ideea de început. Atâtâ evanghelia, cât și epistolele se deschid cu ea. Doar că, așa cum vom demonstra, este vorba de două începuturi diferite:

  1. Primul se referă la începutul începuturilor, mai exact la existența lui Dumnezeu de dinaintea creației.
  2. Al doilea se referă la începutul creștinismului, adică la lucrarea mesianică a Domnului și fondarea Bisericii.

Ne aflăm în fața unei cronologii spectaculoase. În prologul Evangheliei, autorul trece dincolo de Genesa 1.1 („La început Dumnezeu a făcut cerurile și pămânul”). Este timpul de dincolo de timp, Creatorul de dinainte de actul creațional. Facem cunoștință cu Dumnezeul care există fără nicio cauză exterioară și care Își este suficient Sieși. Și acest Dumnezeu nu e singur, ci acompaniat de Fiul și de Duhul.

Dar, odată cu Întruparea lui Hristos, Dumnezeu pășește în interiorul creației Sale. Pătrunde în istoria mundană, vizitează planeta populată de creaturile Sale și rezolvă cea mai mare problemă a umanității: păcatul. Este un alt început, o nouă creație, de data aceasta înțeleasă în termenii Împărăției lui Dumnezeu. Prima nu este anulată, ci doar transfigurată prin prezența și lucrarea Mântuitorului.

Și, cu toate că există două începuturi – unul creațional, altul mântuitor – sfârșitul va fi unul singur. Totul va conduce spre un cer nou și-un pământ la fel de nou, adică Împărăția eternă a lui Dumnezeu care-Și va aduna sub domnia Sa pe toți ai Lui. De aceea nu e suficient să fi parte din primul început (adică să-I aparții prin creație), ci trebuie să ai parte și de al doilea (să-i aparții prin răscumpărare). Iar ceea ce ne poate conduce într-acolo este credința (vezi Evanghelia) și părtășia (vezi Epistolele). Tranșant și cald totodată, apostolul se oferă ca un martor al lui Hristos, chemându-ne la o viață spirituală deplină și îmbucurătoare.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.