Hristos și Duhul în epistolele pauline

H
  • Credincioșii sunt drepți în Hristos (Fil. 3.8-9), dar și în Duhul (Rom. 14.17).
  • Credincioșii au viața în Hristos (Col. 3.4), dar și în Duhul Sfânt (Rom. 8.11).
  • Credincioșii au în Hristos speranță pentru viața care urmează să vină (1Cor. 15.19), iar prin puterea Duhului au speranța primirii vieții eterne (Gal. 6.8).
  • Credincioșii se bucură în Duhul Sfânt (Rom. 14.17), dar și în Domnul (Fil. 4.4).
  • Credincioșii au adevărul în Hristos (Rom. 9.1), iar adevărul este, de asemenea, rostit prin Duhul (1Cor. 12.3-6).
  • Credincioșii au părtășie în Hristos (1Cor. 1.9), dar au, de asemenea, părtășia Duhului (2Cor. 13.13).
  • Credincioșii sunt consacrați și sfințiți în Hristos (1Cor. 1.2), dar și în Duhul (Rom. 15.16).
  • Credincioșii sunt pecetluiți atât în Hristos (Efes. 1.13), cât și în Duhul (Efes. 4.30).

(Ben Withrington III, „Cristologie, I: Pavel”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament, Casa Cărții, Oradea, 2008, pp. 223-224)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.