Grâul și neghina (Matei 13.24-30)

G

[Din pilda neghinei înțelegem] că în istoria umană binele nu este despărțit de rău – ele cresc împreună. Să ne aplecăm mai întâi asupra semnificației ei primordiale, religioase. Obiectul ei propriu este împărăția harului; ea se referă la sfârșitul ultim, de dincolo de lume. Faptele rele acumulate în timp vor arde în iad, iar faptele bune acumulate vor fi strânse în grânarul divin. Dar, până în clipa sfârșitului, păcătoșii și sfinții vor crește împreună. Astfel, din punctul de vedere al istoriei împărăției harului, sau al trupului mistic al lui Hristos, se poate spune că două mișcări imanente se încrucișează în fiecare punct al evoluției omenirii și afectează fiecare dintre complexele sale de moment. Una dintre aceste mișcări trage în sus (către mântuirea finală) tot ceea ce în omenire participă la viața divină a împărăției harului, sau Biserica (care este în lume, dar nu din lume), și urmează atracția lui Hristos, Capul neamului omenesc. Cealaltă mișcare trage în jos (către osânda finală) tot ceea ce în omenire aparține Prințului lumii acesteia, capul tuturor răufăcătorilor. Tocmai pentru că suferă aceste două mișcări interne înaintează istoria umană în timp. Creștinul știe că, deși permanent zădărnicită și permanent camuflată, lucrarea se realizează în ciuda tuturor opreliștilor, pe măsură ce istoria avansează, și că, astfel, din cădere în cădere, dar și din câștig obscur în câștig obscur timpul înaintează către înviere.

(Fragment din lucrarea Pentru o filozofie a istoriei, de Jacques Maritain)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.