Freud, Nietzsche și Marx

F

Secolul al XX-lea s-a deschis în umbra părinților suspiciunii: Sigmund Freud (1856-1939), Friedrich Nietzsche (1844-1900) și Karl Marx (1818-1883). Nietzsche a murit în 1900, înainte ca secolul să își găsească echilibrul, dar a lăsat în urmă „Așa grăit-a Zarathustra” (1883-1892), scrisă aproape ca o scriptură pentru epoca modernă. Ideea sa despre „supraom” avea să fie folosită decenii mai târziu pentru a susține superioritatea rasială de către un dictator german. Dintr-un unghi cu totul diferit, revoluțiile din întreaga Europă din 1848 au creditat materialismul dialectic al lui Marx, aplicat ca teorie pentru revoluțiile din Rusia (1917) și, mai târziu, din China. Mai mult, Freud a susținut că pacienții ar putea obține „transcendența” asupra dorințelor reprimate care au produs simptome de comportament psihotic.

Acești trei pionieri ai gândirii moderne târzii împărtășeau o nemulțumire față de interpretările naive ale fenomenelor superficiale. Fiecare dintre ei a privit dincolo de alegerile umane evidente pentru a expune determinanți reali, universali, dar ezoterici, care ne-au amăgit, deghizându-se în virtuți morale, filantropie capitalistă și spovedanii ale păcatului. Cel puțin, marea lor contribuție a fost aceea de a demistifica limbajul sentimental și pios. De asemenea, au dovedit că forțe puternice acționau la niveluri mai profunde ale vieții noastre decât am putea presupune în mod obișnuit. Contribuțiile lor la gândirea de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au coincis cu un sentiment general în Europa că au fost găsite noi „fundamente” îngropate sub cele moderne, detectate de Immanuel Kant (1724-1804) la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În acest sens, Freud, Nietzsche și Marx au operat o ajustare a mecanismului modernității, după aproape un secol de triumf al acesteia.
(G. T. Sheppard & A. C. Thiselton)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.