„Fiecare generație dă naștere unor indivizi extrem de preocupați de teorie”

F

Progresul societății se datorează acelor indivizi care se disting, într-un fel sau altul, de marea masă a populației. Originalitatea lor este adesea atât de atractivă și de folositoare, încât ei sunt aleși în fruntea comunității, devenind astfel subiect de invidie sau de admirație și, uneori, făuritori de idealuri.

Așadar, fiecare generație dă naștere unor indivizi extrem de preocupați de teorie. Aceștia găsesc de cuviință să se întrebe și să se mire în fața unor lucruri care nu provoacă mirarea sau întrebarea celorlalți. Imaginația lor inventează tot felul de explicații, pe care mai apoi le prelucrează. Ei asimilează învățătura timpului lor, rostesc profeții și avertismente și sunt priviți ca niște înțelepți.

(William James

în Introducere în filosofie,

Dacia, Cluj,  2001, p. 7)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.