Fericirile lui Ioan Scărarul

F

scara

  • Fericit este cel ce are față de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care-l are îndrăgostitul nebun față de iubita lui.

  • Fericit este cel care se teme de Domnul așa de mult, cât se tem cei pârâți, de judecător.

  • Fericit este cel ce s-a făcut atât de sârguitor în sârguința cea adevărată, pe cât de recunoscător s-a făcut slujitorul față de stăpânul său.

  • Fericit este cel ce s-a făcut atât de râvnitor în virtuți, pe cât sunt de atenți în râvna lor soții față de soțiile lor.

  • Fericit este cel ce stă în rugăciune în fața Domnului, precum stau slujitorii în fața împăratului.

  • Fericit este cel ce se nevoiește să placă așa de neîntrerupt Domnului, pe cât oamenilor.

(de Ioan Scărarul,

fragment din Filocalia, vol. IX, 1980, p. 425 și urm.)

comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.