Extremismul și echilibrul

E

Lașitatea și îndrăzneala sunt considerate două rele opuse, una prin lipsă, iar alta prin prisosul încrederii. La mijloc, între ele, se află curajul. De asemenea, cel evlavios nu este nici ateu, nici închinător la idoli. Căci este o hulă la fel de mare a crede că nu există niciun Dumnezeu cu a crede în mai mulți dumnezei. Vrei să mai dau și alte exemple ca să înțelegi această învățătură? Cel care se ferește să fie zgârcit sau risipitor se depărtează de două patimi potrivnice și își va însuși dărnicia ca pe o deprindere. Căci dărnicia asta înseamnă: nici să nu faci în zadar cheltuieli fără măsură și fără folos, nici să fii econom când e vorba de lucruri necesare. La fel se întâmplă cu toate celelalte. Nu le vom lua pe fiecare pe rând. Cele spuse au arătat că virtutea este o stare de mijloc între două extreme. 

(Din tratatul Despre feciorie, de Grigorie de Nyssa, PSB 12, seria nouă, p. 374)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.