Exercițiu de neuitare: Mircea Vulcănescu

E

mircea-vulcanescu-1

La 3 martie 1904 se năștea, în București, economistul, filologul, teologul și publicistul Mircea Vulcănescu. Clasele primare le-a absolvit în Capitală, gimnaziul la Iași și Tecuci (fiind refugiat în timpul ocupației germane), iar liceul l-a urmat la Galați și București. Asistăm la o copilărie tumultoasă, atinsă deja de trepidațiile politice ale vremii. De foarte tînăr și-a descoperit dexterități de activist social: la 12 ani a devenit cercetaș, iar la 16 s-a înscris în societatea culturală „Înfrățirea românească”. În paralel cu această mică aventură socială, Mircea Vulcănescu scrie, încă din adolescență, poezii și eseuri („Conștiința națională la români”, ”Cine e poetul românismului”).

În 1921 s-a înscris la Facultatea de Filosofie și Litere și la Facultatea de Drept din București. A fost un membru remarcabil al Asociației Studenților Creștini din România (ASCR). În anul universitar 1923 – 1924 și-a satisfăcut stagiul militar, ca voluntar, la școala militară de geniu din București, unde a obținut gradul de sublocotenent. În timpul studenției a scris mai multe lucrări filosofice: Cercetări asupra cunoștinței, Introducere în fenomenologia teoriei cunoștinței, Misticismul și teoria cunoștinței. A crescut sub influența profesorilor Dimitrie Gusti și Nae Ionescu, dovedind o acuitate specifică. Scrierile sale au revoluționat gândirea acelor timpuri, dovedind rigoare științifică și patos.

În 1925, și-a luat licențele în Filosofie și în Drept. În primăvara aceluiași an a participat la campania monografică organizată de Dimitrie Gusti în satul Goicea Mare (din 1968, component al comunei Goicea), județul Dolj. Tot atunci s-a căsătorit cu Anina Rădulescu-Pogoneanu, o colegă de facultate. Începînd cu toamna lui 1925, Mircea Vulcănescu a făcut studii de specializare la Paris, intenționînd să-și dea un doctorat în drept și altul în sociologie. Vremurile nu i-au permis să-și definitiveze studiile, dar faptul acesta nu l-a demoralizat. A continuat să cerceteze cu aceeași seriozitate și, ca o ofrandă adusă poporului român, a început să publice lucrări de teoria economiei. Dintre acestea menționăm: Teoria şi sociologia vieţii economice. Prolegomene la studiul morfologiei economice a unui sat (1932); În ceasul al 11-lea (1932); Cele două Românii (1932); Gospodăria ţărănească şi cooperaţia (1933); Războiul pentru întregirea neamului (1938); Înfăţişarea socială a două judeţe (1938); Dimensiunea românească a existenţei (1943).

La 9 octombrie 1946 a fost condamnat la opt ani temniţă grea. Judecarea recursului s-a prelungit pînă în ianuarie 1948, cînd instanţa a menţinut pedeapsa din ’46. Închis la Aiud, alături de majoritatea elitei româneşti, Mircea Vulcănescu a ţinut o serie de conferinţe considerate subversive de torţionari, pentru că le menţinea oamenilor moralul. Astfel că a fost izolat, la fel ca alţi 12 bărbaţi din celula sa, în hrubele secţiei 1. Acolo au fost dezbrăcaţi în pielea goală şi lăsaţi într-un frig cumplit, neavînd paturi sau scaune pe care să şadă. Epuizat, unul dintre deţinuţi a căzut din picioare după cîteva ore. Vulcănescu s-a aşezat pe ciment ca o saltea pentru cel doborît, salvîndu-i viaţa. Filosoful a murit însă pe 28 octombrie 1952, bolnav de plămîni, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus. Avea 48 de ani şi a lăsat cu limbă de moarte un îndemn cutremurător, cu adevărat demn de un mucenic: “Să nu ne răzbunaţi!”.

Profesorul martir a avut mulți ucenici. Unii direcți, contemporanii lui, alții indirecți, care i-au savurat cărțile și discursurile. Nu a fost doar un om de știință, ci și un om de o calitate superioară. Nu a avut numai minte, ci și o inimă mare și neatârnată. Nu și-a plecat niciodată capul înaintea orânduirilor ateiste, dimpotrivă a promovat credința în Dumnezeu ca singura salvare. „Fără religie și istoricitatea lui Isus lumea e un imens pustiu de sare și cenușă!” – spunea Vulcănescu. Și avea dreptate! Să nu uităm astfel de oameni cu care, pe bună dreptate, ne putem lăuda ca și neam.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.