Exercițiu de neuitare: Isaac ben Iuda Abravanel

E

La 23 septembrie 1508 se stingea, la Veneția, Isaac Abravanel (după unii Abrabanel). Descendent al uneia dintre cele mai vechi și distinse familii evreieși spaniole, Isaac s-a născut la Lisabona. A fost un om politic, bancher, cărturar, filozof, rabin și exeget. S-a numărat printre  conducătorii obștii evreiești din Portugalia și Spania, a fost trezorier al regelui Portugaliei, apoi vreme de opt ani ministrul de finanțe al Regatelor Castiliei și Aragonului. Pentru scurt timp a deținut funcția de trezorier al viceregelui Neapolelui și al dogelui Veneției.

Dincolo de aceste notabilități, a fost nițial preocupat de filozofie, dar ulterior din ce în ce mai atras de mistica iudaică. Ce uimește la acest gânditor, este aplecarea specială față de textul sacru. A scris comentarii la aproape întregul Vechi Testament având, la acea vreme, o abordare cât se poate de științifică. Nu a alunecat pe panta alegoriei, ba dimpotrivă a dat dovadă de rigoare exegetică. Influențat vizibil de Maimonide, el a scris și două opere filozofico-teologice sub intitulate Stâlpii credinței, respectiv Lucrările lui Dumnezeu. În general, Abravanel privea cu reținere semnele de civilizare a Europei. Asocia mereu avântul civilizațional cu decăderea morală, cu șubrezirea relațiilor interumane. După câte se pare, a fost influențat de stoici în privința respingerii luxului și de cinici în ceea ce privește atitudinea față de stat.

 

 

 

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.