Exercițiu de neuitare: Henri Bergson

E

La 18 octombrie 1859 se năștea, la Paris, Henri-Luis Bergson. După studii în capitala franceză, obține în 1881 examenul de agregat în filozofie. În 1889 susține doctoratul în litere cu două teze: Eseu despre datele imediate ale conștiinței și Quid Aristoteles de loco senserit. Apoi urmează o serie întreagă de cărți care-i alcătuiesc opera. Este preocupat în special de antropologie, fenomenologie și științe umane în general. Devine membru al Academiei Franceze (în 1914), iar apoi – în 1927 – obține Premiul Nobel pentru Literatură.

A avut o filozofie dualistă în mai toate abordările sale. Omul este câmpul de luptă a celor două forțe contrare: spirituală și materială. De aici o sumedenie de stări și atitudini, de aici conflictul tot mai evident al celor două categorii. În lupta sa cu instinctul și materia, omul ar trebui să se folosească de facultățile mentale (în special de intuiți și memorie) pentru a se ridica la adevărata lui statură.

În felul acesta, Bergson a pledat pentru o filozofie a spiritului, rafinată și care totuși să ajungă la mase. Deși remarcabil în gândire și ficțiune, el considera că oamenii de rând au o înțelegere mult mai profundă a lucrurilor decât am putea-o noi crede. A avut o influență covârșitoare atât în Europa cât și în America, iar acest fapt îi conservă neuitarea. E greu să înțelegi filozofia modernă fără a-l lua serios în calcul.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.