Exercițiu de neuitare: George Eldon Ladd

E

ladd

La 5 octombrie 1982 se stingea un reputat exeget al Noului Testament: George Eldon Ladd. S-a născut în Canada la 31 iulie 1911 (localitatea Alberta), însă a crescut în Statele Unite. A studiat la Colegiul Gordon din Massachusetts și a fost ordinat în anul 1933, în cadrul Convenției Baptiste de Nord. Urmează o carieră academică în cadrul colegiului unde a studiat, devenind profesor asociat de Noul Testament între anii 1946-1950. În aceeași perioadă își pregătește doctoratul la Universitatea Harvard pe tema Escatologia tratatului Didache, o lucrare care va deschide o serie întreagă de preocupări ulterioare.

În anul 1950 se mută în California și devine profesor la Fuller Theological Seminary. Pentru mai bine de patru decenii, Ladd va activa ca profesor aici, imprimând o vitalitate aparte acestei facultăți. Profunzimea gândirii lui, abilitățile excelente ca și dascăl, dar și spiritul organizatoric ireproșabil, au făcut din el o mare personalitate. Nu puțini studenți i-au trecut prin mâini și nu puține caractere au fost modelate de acest mare exeget.

Probabil cea mai cunoscută lucrare a sa, devenită de-acum clasică, este A Theology of the New Thestament („Teologia Noului Testament”). Acest prestigios tratat a fost un manual de nădejde pentru mii de studenți, de la publicarea sa în 1974. Spre deosebire de alte lucrări de dogmatică și exegeză, Ladd a reușit să scrie deopotrivă corect și plăcut. Urmașii săi au apreciat întotdeauna acest amestec de știință și candoare ce străbate opera marelui biblist.

Din punct de vedere teologic, Ladd este promotorul modern al premilenarismului istoric, adesea criticat de către dispensaționaliști. Să nu uităm că, la mijlocul secolului XX, dispensaționalismul era în mare vogă, iar a propune o variantă diametral opusă năștea polemici dintre cele mai aprinse. Așa cum era de așteptat, în 1978, un grup de teologi mai tineri (Leon Morris, William Barclay, F.F. Bruce, I. Howard Marshall, Richard Longenecker și Daniel Fuller) au produs un volum în onoarea profesorului Ladd: Unity and Diversity in New Testament: Essays in Honor of George E. Ladd. Lucrarea este un semn de recunoștință pe de o parte, dar și o apărare a viziunii lui Ladd asupra împărăției lui Dumnezeu (unde a susținut conceptul de „escatologie inaugurată”).

Deși insuficient tradus în limba română și, prin urmare, destul de străin celor neimplicați în studiul teologiei, profesorul Ladd merită o atenție aparte. Echilibrul și acribia analizei lui – indiferent de subiect – ne poate oferi un model pentru cum trebuie făcută exegeza biblică. Eleganța vieții, a scriiturii și a gândirii acestui om poate reprezenta un model pentru cei care au ceva de spus în această zonă. Pentru cine dorește să înțeleagă tainele Noului Testament, recursul la cărțile scrise de Ladd este obligatoriu.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.