Evanghelizare și/sau trezire

E

În evanghelizare, oamenii organizează lucrurile pentru oameni, în trezire oamenii agonizează după Dumnezeu. În evanghelizare oamenii se adună, în trezire oamenii tremură. Evanghelizarea este condusă de om, trezirea este condusă de Dumneze. Evanghelizarea presupune ca omul să vorbească din partea lui Dumnezeu, trezirea presupune ca Dumnezeu să vorbească prin oameni. Evanghelizarea este amuzantă, trezirea este deseori uimitoare. Evanghelizarea este deseori scumpă, trezirea este explozivă. Evanghelizarea îl atinge pe aproapele meu, trezirea mă atinge pe mine. Evanghelizarea aduce deseori doar rededicare, trezirea aduce o reformă adevărată.

Fragment dintr-o predică rostită de Leonard Ravenhill, consemnată în biografia scrisă de Mack Tomlinson. Este vorba de cartea În lumina eternității: viața lui Leonard Ravenhill, apărută în românește la editura Perla Suferinței, Suceava, 2012.

Cunoscut pentru patosul și profunzimea gândirii sale, Ravenhill a rămas un model extraordinar. Frânturi din predicile și învățăturile lui au apărut și în limba română, iar unele așteaptă încă lumina tiparului. Alături de alți mari corifei ai evanghelicalismului mondial, el a pledat frenetic pentru trezire. Neobosit om al rugăciunii, predicator profetic și gânditor abisal, Ravenhill a lăsat în urmă o învățătură mereu actuală. Biserica Domnului trebuie să se reformeze în permanență și să fie în așteptarea unui nou val de trezire. Doar o manifestare puternică a Duhului în viețile și comunitățile noastre poate schimba lucrurile. Să credem asta și s-o promovăm. Nimic nu poate fi mai înălțător decât prezența activă a lui Dumnezeu în viețile noastre. Atunci El va lucra în noi, dar va putea lucra și prin noi. Prin urmare, curaj!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.