Evanghelie și dogmă

E

Evenimentele de la Întrupare până la Înălțare și Cincizecime aduc în lume Biserica în calitate de comunitate liturgică, având conștiință și articulare treimică în unitatea ei… Această nouă familie – Trup al lui Hristos și Comuniune a Duhului Sfânt – a scris Evanghelia, care nu este o expunere sistematică a învățăturii creștine, tocmai pentru că nu e vorba de o doctrină. Isus n-a lăsat un sistem filozofic, nici n-a întemeiat o simplă religie. El a lăsat Trupul Lui și a trimis pe Duhul Său. Iar Evangheliile sunt fragmente de bază din viața lui Isus și din experiența noii comunități în Hristos… Astfel, putem spune că Evanghelia este în esență o carte „privată”. Ea aparține Bisericii, care are o misiune pancosmică. Sau, altfel spus, în afara Bisericii evanghelia este o carte pecetluită și de neînțeles…

Mai târziu, când vor apărea alte nevoi, Biserica va formula dogma, care nu e nimic altceva decât expresia, într-un mod aparte, a adevărului ce exista deja în sânurile ei încă din ziua Cincizecimii…

Evanghelia și dogma sunt expresii ale aceluiași Duh al Bisericii. Nici când a scris Evanghelia Biserica nu face filologie, nici când a formulat dogma nu face filozofie, ci, și într-un caz și în altul, exprimă plinătatea vieții celei noi, care se ascunde în te ea. De aceea, nici Evanghelia nu poate fi înțeleasă în afara Bisericii, nici dogma în afara cultului.

(Vasilios GondikakisIntrarea în Împărăție sau modul liturgic, ediția a II-a, Deisis, Sibiu, 2007, pp. 21-22)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.