Eticheta

viitorul omenirii

v

Lumea noastră între „ce este” și „ce ar fi trebuit” să fie

Într-o lucrare ce poartă semnătura lui Alexander Baumgarten (vestit clasicist clujean) și care se intitulează 7 idei înrâuritore ale lui Aristotel (Humanitas, 2012), aflăm despre starea profundă a lumii în care trăim prin comparație cu proiectul ei antic. Scrise cu inima, aceste gânduri sunt deopotrivă confesive și analitice. Autorul se confundă cu veacul, încercând să-l recupereze prin lectura...

Cam asta ne așteaptă…

Totul va începe printr-o revoluţie demografică. Exceptând cazul cine ştie cărei catastrofe de proporţii, în 2050, Pământul va fi locuit de 9,5 miliarde de oameni, aşadar cu 3 miliarde mai mult decât azi. Speranţa de viaţă în ţările cele mai bogate se va apropia de 100 de ani; natalitatea va stagna, rămânând foarte probabil aproape de pragul reproducţiei. În consecinţă, omenirea va îmbătrâni. Vom...

Înțelegând vremurile

Oare ni se întâmplă mai multe azi decât se întâmplau pe vremuri? Suntem mai expuși din punct de vedere evenimențial decât în trecut? De ce resimțim fiecare știre ca pe ceva important, de ce ducem anumite evenimente până la paroxism? Ne-am pierdut oare detașarea sau suntem atât de incapabili de a citi realitatea? Iată întrebări care ne iscodesc involuntar privind spre corul de analiști ce ne...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.