Eticheta

Vechiul Testament

V

Tablele Legii

Deși corpusul de legi dat la Sinai stă sub sintagma Legea, cele zece porunci au fost scrise pe două table (de piatră). Pare o găselniță, dar teologii creștini au încercat de-a lungul timpului să repartizeze poruncile pe aceste două table. Foarte puțini dintre ei au văzut în această mențiune doar o metaforă, majoritatea interpretând-o literal. Generic se crede că pe o tablă (numită convențional...

Despre Vechiul Testament

Într-o lucrare dedicată Vechiului Testament, autorul creștin Philip Yancey face câteva afirmații interesante. Nefiind teolog de sistem nu trebuie să vă așteptați la analize riguroase. Cu toate acestea, a citi cartea Biblia pe care a citit-o Isus e o treabă bună. V-o recomand cu drag, dacă încă n-ați lecturat-o. „De câte ori citim Vechiul Testament, citim Biblia pe care a citit-o şi folosit-o Isus...

Printre oracole, bocete și vedenii

Cu mare plăcere semnalez și eu apariția comentariului la Amos semnat de Silviu Tatu și intitulat Când leul rage. Apărut la Societatea Biblică Română (Oradea), lucrarea este rodul unei preocupări didactice de patru ani. Autorul este conferențiar universitar la Institutul Teologic Penticostal (București), fiind specializat în studiul Vechiului Testament. Ca și în celelalte cărți publicate, Silviu...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.