Eticheta

Vechiul Testament

V

Note profetice: IEREMIA

Ieremia a fost cel mai influent profet al secolului VII î.Hr. Pe vremea lui idealismul religios a atins cea mai înaltă culme. Influența slujirii sale poate fi văzută nu doar în desfășurările ulterioare ale istoriei lui Israel, ci și în scrierile creștine. Literatura Noului Testament îi datorează mult lui Ieremia sub aspectul. Similitudinile care se pot observa între învățătura hristică și mesajul...

Valoarea transistorică a Genezei

Nu trebuie să ne mulțumim să spunem că oamenii au plonjat în Istorie ca într-un mediu cronologic care i-ar modela; pentru că Istoria este cea care locuiește omul, istoricul nu este decât explicitarea unei istorii interioare, care exprimă ea însăși un Transistoric ce constituie Începutul de care se leagă toate debuturile noastre. Despre acest Transistoric ne vorbește Geneza, cu mult înaintea...

Fântânile Bibliei (4)

Am fost deja pe la trei fântâni biblice: a lui AGAR, a lui AVRAAM și a lui ELIEZER. Acum, iată-ne la Fântâna lui Moise. Poate mai puțin cunoscută decât celelalte, fântâna lui Moise ne vorbește și azi. O avalanșă de trăiri năvălesc în inima acestui mare om, dar și acțiuni pe care mai târziu le va regreta. Spre deosebire de celelalte fântâni, dramatismul celor pentrecute aici este unic. Să urmărim...

Chemarea sfințeniei

Apărută la editura Cartea Creștină (Oradea), cartea Chemați să fie sfinți – autor, John N. Oswalt – mi-a reținut atenția în ultima vreme. La a doua ediție acum, lucrarea și-a găsit nu puțini cititori. Nici nu e de mirare, mai cu seamă că subiectul e atât de actual. Care creștin serios nu revendică sfințenia lui Dumnezeu într-o lume ca a noastră?! Imoralitatea, cosmetizată inteligent...

Amația și uneltirea-pedeapsă

De când s-a abătut Amația de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis și l-au omorât. L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda. Așa povestește cronicarul (2Cron. 25.27-28) cu precizia și coerența unui redactor de știri. Este singura ocurență ce descrie episodul și, trebuie să recunoaștem, o face...

Ce a pierdut Biserica?

Biserica ce a pierdut înțelegerea și viziunea doctrinei biblice a sfințeniei recurge la surogate: ea oferă oamenilor Evanghelia ca pe o soluție la dificultățile vieții, ca pe un izvor din care să scoată împlinire personală, ca pe unmijloc de a-și realiza aspirația după semnificație și după poziții înalte și după putere. Cu alte cuvinte, ea nu mai este un mijloc de a te elibera de dominația...

Setea de Dumnezeu

Pe cât de nepotolită este la Moise setea de dreptate și de ideal, pe atât de nepotolită este setea lui de Dumnezeu. În nici o experiență metafizică limita condiției umane nu a fost mai mult salvgardată decât în aceea a lui Moise. Vocația sa profetică a fost, într-adevăr, extraordinară și eminentă. Ea l-a condus foarte aproape de Dumnezeu, cu care a fost intimul, interlocutorul, iar versetele...

Zilele Creației

Nu trebuie să fi student la teologie pentru a te întreba: Câte ore a avut o zi din Genesa 1? Cititorul onest ajunge destul de repede la această dilemă. În căutarea răspunsului unii citesc diverse comentarii sau pur și simplu își întreabă păstorul. Faptul că aflăm despre o seară și o dimineață nu ne lămurește lucrurile până în ultima instanță. Istoria interpretării zilelor Creației este de o...

Patru profeți, aceeași neprihănire

Prins în hățișurile unei istorii milenare, poporul evreu ne uimește mereu. Prin intermediul literaturii biblice pe de o parte și a celei extracanonice pe de alta, suntem puși față în față cu mutațiile de tot felul pe care acest popor le-a suferit. Nu trebuie să fi un exeget de sistem sau un hermeneut abil pentru a observa anumite subtilități. Dumnezeu îi alege pe vremea când erau doar o familie...

Vechiul Testament (din nou)

După ce într-o postare trecută prezentam gândurile lui Philip Yancey despre Vechiul Testament, revenim și cu alte aprecieri. Consider că citatele de mai jos reprezintă o lărgire a sferei de înțelegere a primei părți a Sfintei Scripturi. Lectură plăcută! „Vechiul Testament ar putea fi asemănat cu o încăpere bogat mobilată însă slab luminată. Introducerea luminii nu adaugă nimic la cele existente...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.