Eticheta

Vechiul Testament

V

Supremația lui Hristos

A nu vedea în Vechiul Testament prefigurarea lui Hristos înseamnă a nu medita în calitate de creștin asupra Vechiului Testament. În acest caz, oricât de valabile ar fi învățăturile pe care le putem trage din pasajele Vechiului Testament, am rămâne oameni ai Vechiului Testament, care nu sunt încă creștini, am fi incapabili să vedem cum anume dă sens Isus întregii istorii care-L precedă. Tot...

AMIDAH-ul zilnic al evreului

Vrând-nevrând, prin simpla lectură a Bibliei și prin strădania unei vieți pioase, ajungem în preajma culturii iudaice. Nu-L putem înțelege pe Isus și nici pe apostoli, fără a pătrunde cutumele evreiești. Dintre acestea, alegem să vorbim azi despre Amidah. Este secțiunea cea mai importantă a rugăciunii de dimineață, amiazi și seară din sânul iudaismului. E un fel de coloană vertebrală a...

Vechiul Testament în obiectiv

Prea adesea, în istoria creștinismului, Vechiul Testament a fost considerat greoi și inadecvat. Greoi datorită distanței uriașe de timp ce ne desparte de vremurile lui, dar și din cauză că noi, majoritatea, suntem neevrei. Inadecvat datorită faptului că ne-am familiarizat mult mai ușor cu Noul Testament, care-L descrie în mod deplin pe Hristos și lucrarea Lui de mântuire. În felul acesta, Vechiul...

Puterea unei imagini (2)

Da, sunt doi evrei care citesc din Tora. Dar nu sunt dintre cei obișnuiți, cum sunt majoritatea pe care-i putem vedea în Israel sau călătorind peste tot în lume. Aceștia provin din Bukharan (de unde și numele de Evrei Bukharan) și se numără printre cei mai conservatori. Se spune că înaintașii lor au trăit în Israel cu mai bine de 2000 de ani în urmă și au fost extrem de atenți la păstrarea...

EROII CREDINȚEI la RVE

Abel cu-a lui jertfă; Enoh și căutarea sa de-o viață; Noe cel scos din apele potopului; Avraam și Sara care devin părinți la bătrânețe; Moise cel neînfricat; Isaac și Iacov cei binecuvântați, toți aceștia – și mulți alții – alcătuiesc o galerie ce poartă numele de Eroii credinței. Enumerați în Evrei 11, acești eroi alcătuiesc ceea ce-am putea numii istoria lui Dumnezeu. Toți au trăit...

Ziua, săptămâna, luna și anul

Deși este deasupra timplui, Dumnezeu alege să lucreze în timp. Doar omul e conștient de sine însuși, inclusiv de trecerea lui prin timp. Sentimentul efemerității îl împărtășește orice muritor, chiar dacă nu-l exprimă poate niciodată. Tocmai din această cauză, în mod convențional, omul are nevoie să „spargă” timpul și să-l pulverizeze în unități egale și repetabile. Nimeni nu-și poate trăi viața...

Împătrita imagine a lui Caleb

Răsfoind Comentariul lui Warren Wiersbe pe Vechiul Testament, dau peste pasajul biblic din Iosua 13-14. Personajul principal al acestor capitole este Caleb (a cărui nume în traducere înseamnă „câine”) și care provenea dintr-o familie mixtă: tatăl său era chenezit iar mama din seminția lui Iuda. Cu o genealogie nu prea grozavă, el reușește totuși să-și marcheze generația în care a trăit și să fie...

Gândul de duminică (26)

Dumnezeu apare în diferite ipostaze de-a lungul Scripturii Una dintre ele o putem numi: imaginea Dumnezeului care dă înapoi îndoit. I s-a întâmplat lui Iov, după ce a pierdut totul și a trăit cea mai mare dramă a vieții sale (Iov 42.10). În bunătatea și mărinimia Lui, Cel Preaînalt îi oferă lui Iov dublu. În ultimii săi ani de viață a avut mai mult decât avusese înainte, pentru că Dumnezeu este...

Unchii Vechiului Testament (1)

Sfânta Scriptură nu conține doar tați, mame și bunici. Ea conține – în special în Vechiul Testament – și câțiva unchi de nădejde. Ignorați din cauza proemienței nepoților, ei merită totuși atenția noastră. Sunt personaje care apar o singură dată în textul biblic, dar – întotdeauna – sunt parte dintr-un eveniment important. Primul dintre ei este Uziel – unchiul lui...

Tinerii și luptele lor: ABSALOM

Incestul consumat între Amnon și Tamar îl indignează până la ură. Odată declanșată, setea de răzbunare începe să roadă în inima lui Absalom. Era, de fapt, o răfuială între frați. Amnon îi era frate vitreg, Tamar îi era soră bună. David, tatăl celor trei, asistă neputincios la degradarea acestor relații. Lipsa de reacție a bătrânului împărat este surprinzătoare pentru cei care-i cunosc parcursul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.