Eticheta

Valentin Stîngă

V

Tipologia forumiștilor

În numărul curent al revistei Dilema veche, ni se oferă – printre altele – și o clasificare a forumiștilor din spațiul românesc. Autorul acestei clasificări pe care o găsesc interesantă este dl. Valentin Stîngă, eseist cu condei bine temperat. Aflăm așadar că în ciberspațiul nostru autohton mișună cam șapte feluri de forumiști. Primul profil este cel al forumistului mercenar. Este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.