Eticheta

teologie medievală

t

„Ca într-un atelier de înțelepciune”

Parisul, maica tuturor științelor, asemeneea oricărei alte Cariath Sepher, oraș al literelor, se înalță ilustru și cu adevărat măreț, și face dorite, prin grija sa, lucruri mari și pline de promisiuni, pentru magiștri și studenți. Acolo, ca într-un atelier de înțelepciune, ea are argint la începutul venelor și din aur este lăcașul în care acestea curg împreună, după lege; din care, înțelepții...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.