Eticheta

tăcerea lui Dumnezeu

t

„Biblia dă glas disperării noastre”

Când Dumnezeu tace, este deosebit de important să ne hrănim indirect din cuvintele pe care ni le-a spus pe când viața era o conversație ușoară și rugăciunea nu era lipsită de ecou, când predicile păreau să vorbească direct inimii noastre, iar Biblia chiar era cartea pe care ne-o doream mereu pe noptieră. (…) Când Dumnezeu tace și pare să ne fi lăsat să suferim singuri, Biblia dă glas...

Iov și tăcerea lui Dumnezeu

Povestea lui Iov e, prin excelență, povestea tăcerii lui Dumnezeu, atrăgând asupră-i toate nuanțele acestei teme pentru a le toși, totuși, în altceva, diferit și cu mult mai complex decât tot ce am întâlnit până aici. (…) Prietenii lui Iov, însă, rup această tăcere a simpatiei. Muta lor mângâiere nu ține decât șapte zile și șapte nopți (2.13) și, de cum îl aud pe Iov răcnind pentru prima...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.