Eticheta

Susanna Wesley

S

Chipuri ale feminității exemplare

Ioana d’Arc, Susanna Wesley, Hannah More, Sfânta Maria din Paris, Corrie ten Bloom, Rosa Parks, Maica Tereza sau, mai bine zis, Șapte femei după cum sună titlul cărții lui Eric Metaxas în românește (Editura Scriptum, Oradea, 2019). Cunoscut cititorilor noștri prin vasta biografie a lui Dietrich Bonhoeffer (Bonhoeffer: pastor, martir, profet, spion, Scriptum, 2016), Metaxas se dovedește un...

Rugăciune (91)

Fă-mă în stare, Doamne, să îmi adun și să îmi ordonez gândurile înainte să mă apropiu de Tine în rugăciune. Tu ești prea măreț pentru a putea fi luat în râs, prea înțelept pentru a fi tras pe sfoară de o închinare batjocoritoare și detești o jertfă nesinceră. Ajută-mă să păstrez mereu vie amintirea desăvârșirii Tale, ca un neprețuit sprijin împotriva purtărilor formaliste și reci. Ferește-mă de...

Rugăciune (90)

Doamne, ajută-mă să trag foloase din dezamăgirile și nenorocirile acestei vieți, în așa fel încât să-mi legi inima și mai tare de tine. Fă să-mi despartă sentimentele de lucrurile lumești și înzestrează-mi sufletul cu mai multă putere întru căutarea adevăratei fericiri.
(Susanna Wesley,
mama lui John & Charles Weley)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.